top of page
Team Meeting
SEBEPOZNÁNÍ
  POZNEJ SVOJI ÚROVEŇ VÉST  
Veřejný mluvčí

Poznej svojí úroveň vést

Co balíček obsahuje:

ALFIX sebehodnotící test

CORFIX 360 test až pro 6 hodnotitelů

On-line konzultace v rozsahu do 30 minut

bottom of page