top of page
Team Meeting
SEBEPOZNÁNÍ
  POZNEJ SÁM SEBE  
Lidé jásají

Poznej sám sebe

Co balíček obsahuje:

ALFIX sebehodnotící test

CORFIX 360 test až pro 12 hodnotitelů

AAT nebo Goldenův dotazník typologie osobnosti

Belbinova typologie týmových rolí

D2 test výkonnosti, pozornosti a chybovosti

Analyticko logický test

Konzultace v rozsahu do 60 minut

bottom of page