top of page
Chcete-li být v kontaktu s členy, musíte se přihlásit
Zobrazujte a sledujte ostatní členy, vkládejte komentáře a více.

Můj život s.r.o.

Aktualizováno: 8. 12. 2020

Jako dlouholetý manažer a konzultant jsem měl možnost nahlédnout do života mnoha korporací. Charakteristikou těch nejlepších byla přehledná organizační struktura, dokonale zpracované procesy i exekuce, kvalitní plánovací proces s jasně nastavenou vizí společnosti, jejím posláním, hodnotami, cíli a strategií.

Každý rok připravujete jako manažeři pro své nadřízené či majitele strategické a roční plány. Stanovujete a kaskádujete jasné cíle do organizace, průběžně je vyhodnocujete a upravujete na základě toho, jak se vyvíjí trh. Dostáváte pravidelně denně, týdně, měsíčně, kvartálně výsledky, ty porovnáváte s plánem, trhem či loňskou skutečností. Protože víte, ať už z knih, tréninku o leadershipu nebo z firemní politiky, že takto se to dělá nebo je dobré to takto dělat, protože to prokazatelně funguje. To umocňuje mnoho citátů o tom, že když neznám cíl, obvykle dojdu úplně někam jinam. Většina z vás žijete takto svůj každodenní korporátní život.

Co jsem ale zjistil ze své praxe je, že občas vy, skvělí manažeři a executivci, zapomínáte na podobnou disciplínu ve svém soukromém životě. Nepoužíváte klasický plánovací proces, chybí vám osobní vize a mise, hodnoty, dlouhodobé či krátkodobé cíle. A tak ve svém životě kráčíte po cestě, o které nevíte, kam vede. A tak patrně dojdete úplně někam jinam, než chcete. Představte si sami sebe jako generálního ředitele společnosti Můj život, s.r.o., který má připravit jasný business plán a poté ho realizovat. Samozřejmě jsem si vědom rozdílů mezi korporátním a osobním životem, ale základní principy zůstávají.

Dovolte mi shrnout několik základních principů pro efektivnější a spokojenější život:

  1. Vezměte si čistý papír a na něj jasně a v písemné podobě definujte svoji vizi (neboli čeho chcete v životě dosáhnout) a poslání (co chcete, aby se o vás říkalo poté, co odejdete z tohoto světa).

  2. Svou vizi a poslání poté rozpracujte do několika dílčích bodů, které již nebudou tolik idealistické, ale spíše souhrnem toho, jak svůj život chcete prožit.

  3. Definujte 5-10 vašich klíčových hodnot.

  4. Stanovte si desetileté, pětileté a roční cíle. Jakmile máte hotov roční plán, rozpracujte ho do jednotlivých čtvrtletí a měsíců.

  5. A jako každá kvalitní korporace si udělejte měsíční vyhodnocení výsledků. Ano, sami se sebou nad vlastními výsledky. Podívejte se na svou vizi a poslání, reflektujte události kolem vás do úpravy svých cílů a dílčích kroků. Ohodnoťte sami sebe podle svých hodnot.

Důležité je všechno mít v písemné podobě, protože ta přivede váš plán do reálného života. Jak se říká: jen to, co je měřeno, je možné zlepšovat. Tak se můžete den po dni přibližovat ke svým snům na své cestě výš.

A vy, kteří nemáte tu čest pracovat pro společnosti, ve kterých by podobné principy byly zakořeněny a vyžadovány jako základní součást firemní kultury a začnete používat výše uvedený postup ve svém soukromém životě, se jednoho rozhodnete prosadit tyto základní principy řízení i ve vaší společnosti. Takže spojíte dobré s užitečným, protože budete mít úspěch nejen v soukromém, ale i pracovním světě… protože ono to funguje. Mluvím totiž z vlastní zkušenosti. Když jsem poprvé absolvoval seminář, na kterém se náš trenér zeptal, jaká je moje vize a čeho chci dosáhnout, zamyslel jsem se nad sebou a řekl si. Celý svůj dosavadní život jsem měl vlastně vizi, chtěl jsem pracovat v obchodě, cestovat, znát cizí jazyk. Proto jsem nezvolil gymnázium, ale střední ekonomickou školu, i když jsem věděl, že při přijímacích zkouškách na vysokou školu to budu mít o mnoho těžší. Ve studiu stejného tématu jsem pokračoval i na vysoké škole. Dosáhl jsem přesně toho, co jsem chtěl. Poté jsem nastoupil do svého zaměstnání, dostal jsem služební auto, cestoval a obchodoval jsem minimálně dvanáct hodin denně a tak trochu si zapomněl říci, kam a kudy dál. Bylo mi dvacet pět let a já si stanovil svou vizi a cíle na dalších deset let. Když mi bylo třicet čtyři a deset měsíců, naplnil se můj cíl! V tu chvíli jsem si to opět neuvědomil, ale čirou náhodou jsem v rámci stěhování objevil svůj dokument se svou vizí, hodnotami a cíli. Překvapilo mne, že moje vize ani hodnoty se ani po těch letech nezměnily, možná bych upravil pořadí hodnot od třetího místa či některé doplnil, ale to je vše. Od té doby se snažím pravidelně revidovat svoji cestu životem. Náhoda nebo to opravdu funguje?

A co Vy? Víte, co chcete a kam kráčíte?

2 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page