top of page
  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Aktivním využíváním jakýchkoliv služeb na studijním portálu alfaleaders.academy uděluji souhlas, aby společnost OMSE EUROPE, s.r.o., IČO: 063 207 24, se sídlem Vrázova 7, Praha 5 (dále jen „Správce“) zpracovávala mé osobní údaje v rozsahu: 

křestní jméno, příjmení, e-mailová adresa, eventuálně jakékoliv další poskytnuté osobní údaje, a to za účelem: 

 

1. zasílání a vzájemného sdílení obchodních sdělení o produktech a službách Správce (dále jen „obchodní sdělení“),

2. za účelem předávání těchto osobních údajů externím spolupracovníkům, jako jsou lektoři a mentoři a další spolupracovníci, kteří takové informace potřebují k realizace služeb, 

3. shromažďování následujících souborů na svých webových stránkách 

Souhlas uděluji na dobu 3 let a/nebo do odvolání souhlasu. 

Správce se zavazuje, že poskytnuté osobní údaje řádně zabezpečí a neposkytne je třetí osobě, tj. jiné osobě mimo společnosti Správce. 

Tyto osobní údaje budou zpracovávány automatizovaným způsobem na serveru poskytovatele služeb (Wix). Jsem si vědom/a toho, že mám právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Odvolání souhlasu 

Prohlašuji, že své osobní údaje jsem poskytl/a dobrovolně a byl/a jsem poučen(a) o tom, že mám právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu: alfaleaders.academy@gmail.com nebo použitím odkazu pro odvolání souhlasu.

bottom of page