top of page
  COOKIES  

Cookie ​je malý textový soubor, který internetová stránka, již navštívíte, ukládá ve vašem počítači nebo mobilním zařízení. Soubory cookie používáme proto, aby naše stránky mohly fungovat nebo aby fungovaly efektivněji a aby nám poskytovaly další informace. 

JAK POUŽÍVÁME SOUBORY COOKIE? 

Naše stránky používají službu ​Google Analytics,​ poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“), která pomáhá při analýze jejich využívání. Služba ​Google Analytics využívá za tímto účelem „cookies“​– textové soubory ukládané do vašeho počítače. 

Informace vygenerované prostřednictvím souborů cookie o vašem užívání těchto internetových stránek budou ve formě běžného internetového záznamu (včetně vaší IP adresy) a anonymních informací o vašem chování předány společnosti Google a uchovány na jejích serverech, jež se mohou nacházet i v USA. Google zajistí anonymitu zaslaných informací tím, že před jejich uložením odstraní poslední socket vaší IP adresy. 

Google bude v souladu s podmínkami užívání služby Google Analytics tyto informace využívat pro účely hodnocení vašeho užívání internetových stránek a pro vytváření analýz návštěvnosti. 

Můžete si být jistí, že tento nástroj pro statistickou analýzu nepoužijeme ke sledování nebo shromažďování osobně identifikovatelných informací o návštěvnících (vás a vašich známých) našich stránek ani takové použití neumožníme nikomu dalšímu. 

Google může ovšem informace shromážděné službou Google Analytics poskytnout třetím osobám, vyžaduje-li to zákon nebo zpracovávají-li tyto třetí osoby dané informace pro Google. 

Google nebude v souladu s podmínkami užívání služby Google Analytics spojovat vaši IP adresu s jinými údaji, které má k dispozici. 

Používání souborů cookie můžete odmítnout tím, ​že si stáhnete a nainstalujete doplňkový modul prohlížeče pro deaktivaci Google Analytics. Doplňkový modul informuje JavaScript (ga.js) služby Google Analytics o tom, že informace o návštěvě internetových stránek nemají být službě Google Analytics zaslány. 

Soubory cookie jsou použity i pro zaznamenání vašeho souhlasu (či nesouhlasu) s používáním souborů cookie na těchto stránkách, takže nebudete tázáni při každé návštěvě stránek. 

JAK KONTROLOVAT SOUBORY COOKIE 

Soubory cookie můžete libovolně kontrolovat nebo mazat. Z počítače můžete vymazat všechny přítomné soubory cookie a většinu prohlížečů nastavit tak, aby se jejich umisťování do počítače zabránilo. 

 

SPRÁVA SOUBORŮ COOKIE VE VAŠEM PROHLÍŽEČI 

Většina prohlížečů umožňuje: 

  • Zobrazit uložené soubory cookie a jednotlivě je mazat. 

  • Zablokovat soubory cookie třetích stran. 

  • Zablokovat soubory cookie z konkrétních stránek. 

  • Zablokovat ukládání všech souborů cookie. 

  • Vymazat všechny soubory cookie v okamžiku, kdy zavřete prohlížeč. 

 

Pokud soubory cookie vymažete, mějte na paměti, že veškeré zvolené preference budou ztraceny. Pokud soubory cookie zcela zablokujete, mnoho internetových stránek (včetně té naší) nebude řádně fungovat a on-line přenosy nebudou fungovat vůbec. Proto v případě využívání služeb on-line přenosů nedoporučujeme soubory cookie vypínat. 

bottom of page